top of page

Shameless Youngsters

Skąd pomysł?

Pomysł zrodził się z potrzeby i chęci nawiązania dialogu z młodzieżą o wstydliwych chorobach skóry – łuszczyca, trądzik, atopowe zapalnie skóry, liszaje. Młodzi ludzie najbardziej odczuwają wykluczenie i dyskryminację ze względu na swój wygląd. Dorośli zapominają o wahaniach hormonów, nieukształtowanej jeszcze tożsamości nastolatków, którzy nie są odporni na wpływ otoczenia. Młodzi szukają rozwiązań swoich problemów skórnych i związanych z nimi problemów emocjonalnych w internecie lub wśród zaufanych rówieśników. Chcemy temu zapobiec poprzez prowadzenie świadomego dialogu z młodymi ludźmi, dzięki czemu będą się zwracać o pomoc do wyspecjalizowanych jednostek – pomocy dermatologicznej i psychologicznej. Chcemy, by młodzi ludzie czuli, że nie są sami – że należą do Europy, w której w każdym kraju nastolatkowie i ludzie młodzi borykają się z takimi problemami jak choroby skóry, dyskryminacja i związane z nim wykluczenie społeczne.

Kim są nasi uczestnicy?

Uczestnicy to kadra organizacji i wolontariusze, którzy pracują przy strategicznych projektach fundacji. Chcą się rozwijać w taki sposób, aby wiedza, którą nabyli została im na całe życie, żeby na jej podstawie móc dalej rozwijać działania fundacji oraz realizować siebie. Każdy z uczestników pragnie uczyć się poprzez doświadczanie, które zdobędzie najefektywniej w środowisku poza swoją strefą komfortu rodzimego kraju. Nasi uczestnicy to kreatywni, zdeterminowani oraz zaangażowani ludzie, którzy chcą zgłębiać nowe możliwości zdobywania umiejętności językowych, psychologicznych i przedsiębiorczych. Osoby  te są zainteresowane wzbogaceniem i podnoszeniem swoich kompetencji psychologicznych, językowych, kulturowych i społecznych. To ludzie którzy potrzebują i poszukują nowych możliwość i technik rozwijania swoich kompetencji językowych i przedsiębiorczych, które byłyby dla nich skuteczne przede wszystkim w kontekście działań fundacji i które wprowadzą w czyn zdobytą wiedzę oraz założenia projektu.

Co tam się działo?

W Hiszpanii wzięliśmy udział w seminarium na temat prowadzenia kampanii społecznych i ich promocji. Seminarium poświęcone było kwestii szeroko rozumianego marketingu całej fundacji oraz jej projektów, których grupą docelową są młodzi ludzie. Opracowane zostały pomysły dotyczące sposobów na dotarcie z naszą kampanią głównie do młodzieży. 

Na Sycylii mieliśmy możliwość obserwowania naszych włoskich partnerów podczas ich pracy, a także brania udziału w działaniach przez nich podejmowanych. Partnerzy przedstawili nam metody swojej pracy, pokazali strategie, które stosują przy wyznaczaniu i realizacji celów w swojej organizacji, a także tłumaczyli nam dlaczego działają w dany sposób. 

Co osiągnęliśmy?

Podczas projektu udało nam się zdobyć ogromną wiedzę merytoryczną na temat marketingu i promocji, którą zamierzamy wykorzystać w projektach kampanii i akcji skierowanych do młodych ludzi. Zdobyliśmy także umiejętności rozwiązywania konfliktów poprzez dyskusję i prowadzenie wspólnych projektów. Nabyliśmy  umiejętność efektywnego i praktycznego przekazywania wiedzy we własnym środowisku zawodowym. Udoskonaliliśmy procesy wewnętrznych organizacji, co przełoży się na podniesienie jakości projektów wychodzących do ostatecznych odbiorców. Zdobyliśmy wiedzę dotyczącą budowania zaufania, ustalania i egzekwowania zasad współpracy w zespole. Wspólnie wymieniliśmy i udoskonaliliśmy pomysły na komunikację z młodzieżą oraz ich aktywizację w programy społeczne.

Poniżej zamieszczamy prezentacje będące jednym z rezultatów naszej pracy.

Kto finansował projekt?

Projekt finansowany przez Erasmus+.

Shameless-youngsters-1-1-pe2nsfuasappyqxcoprt6jze5tttivlafq10nfblx4.png
sycylia1-scaled-pewaaim0plb7jddy8rlw5xys7eb5txeygrd4ik1i9k.jpg
PL-V-Finansowane-przez-Unie-Europejska_POS.png

Prezentacje

Nasi partnerzy/Our partners

bottom of page