top of page

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego https://fundacjabezwstydu.pl/ (dalej: Serwis).

 2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.

 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych przez Serwis jest Fundacja No Shame - Bez Wstydu z siedzibą przy ulicy Hipokratesa 10, 18-400 Łomża, KRS: 0000808377, NIP: 7182153054, REGON: 384617929 , adres poczty elektronicznej: kontakt@fundacjabezwstydu.pl (dalej: Administrator).

 

III. Cel zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:

 • rejestracji i weryfikacji tożsamości Użytkownika,

 • komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)

 • wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),

 • świadczenia usług społecznościowych,

 • promocji oferty Administratora,

 • działań analitycznych i statystycznych,

 • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi

 • przetwarzania płatności

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, wiek, adres e-mail, numer telefonu, informacje dotyczące płatności.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji działań statutowych Fundacji No Shame - Bez Wstydu. 

VI. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne usługi związane z realizacją usługi, w tym trenerów w zakresie niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej.

VII. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).

 2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres kontakt@fundacjabezwstydu.pl. 

 3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

 4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.

 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

bottom of page