top of page

How to feel better in your own skin?
Confidence building workshops.

Kto finansował projekt?
Projekt współfinansowany przez Europejski Korpus Solidarności.
bottom of page