top of page

Bez wstydu

Skąd ten pomysł?

Zauważamy, że w Polsce wiele młodych osób chorujących na łuszczycę lub inne choroby skórne ma duże problemy w asymilacji z otoczeniem. Dermatologiczne choroby przewlekłe powodują u chorego ekspozycję na przewlekły stres związany z poczuciem stygmatyzacji, brakiem akceptacji własnego wyglądu i chronicznym przebiegiem choroby, co znacząco obniża jakość życia chorego i wiąże się z zaburzeniami nastroju. Projekt „Bez wstydu” zrodził się z potrzeby edukacji mającej na celu zaangażowanie młodych obywateli w życie publiczne oraz podnoszenia świadomości na temat chorób skórnych i ich związku z problemami natury psychologicznej. Projekt dotyczy popularyzacji wiedzy o problemach osób dotkniętych chorobami skóry. Poprzez realizację projektu chcemy przyczynić się do zmniejszenia skutków wykluczenia sposób chorych dermatologicznie.

Kim są nasi uczestnicy?

Uczestnikami naszego projektu jest młodzież w wieku 14-19 lat ucząca się na terenie województwa podlaskiego. Są to młodzi ludzie w okresie dorastania, którzy cechują się wzmożoną zdolnością do tworzenia i działania na rzecz innych. W okresie dojrzewania w organizmie zachodzi wiele zmian na poziomie fizjologicznym dlatego nastolatkowie, którzy sami borykają się z akceptacją swojego zmieniającego się ciała, być może lepiej wczuwają się w sytuację osoby chorej. Uczestnicy projektu to osoby chętne do tego by aktywnie działać na rzecz społeczeństwa. Uczestnikami są także nauczyciele, którzy pragną wzmocnić swoje kompetencje w zakresie otwartych form nauczania, które kładą nacisk na samodzielność ucznia i motywowanie go do aktywnego udziału w życiu szkoły. Nauczyciele Ci to osoby, które wykazują chęć do inicjowania i wspierania oddolnych inicjatyw uczniowskich. Obie grupy uczestników cechuje chęć rozwoju i poprawy jakości życia, zarówno swojego jak również innych osób.

Co tam będzie się działo?

W trakcie trwania projektu zrealizowane zostały warsztaty dla uczniów i nauczycieli z zakresu chorób skóry i ich związku z problemami natury psychologicznej. Omówione zostały także kwestie związane z pielęgnacją i zdrowym stylem życia. Zachęciliśmy także uczestników projektu do podjęcia własnych inicjatyw społecznych w zakresie dyskryminacji, chorób skórnych i oceną przez pryzmat wyglądu. Podczas warsztatów przełamywaliśmy tabu związane z chorobami skóry i zwiększaliśmy świadomość na temat chorób i problemów z jakimi borykają się osoby chore dermatologicznie. Przeszkoliliśmy także nauczycieli w zakresie wspomagania, inspirowania i zarządzania inicjatywami oddolnymi organizowanymi przez uczniów.

Co osiągnęliśmy?
W ramach projektu udało nam się przełamać tabu związane z chorobami skóry. Przekazaliśmy uczniom i nauczycielom wiedzę z zakresu chorób skóry i aspektów emocjonalnych z nimi związanych. Odwiedziliśmy kilka szkół w których wspólnie z uczniami i nauczycielami dyskutowaliśmy o sposobach zmniejszenia skutków wykluczenia społecznego osób chorych dermatologicznie. Wypracowaliśmy metody pomocne przy samoakceptacji i akceptacji drugiej osoby. Zwiększyliśmy także świadomość dotyczącą dyskryminacji i stygmatyzacji osób chorób przyczyniając się tym samym do szerzenia empatii i tolerancji wobec osób chorych dermatologicznie.

 

Kto finansował projekt?

Projekt został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030. 

Kopia-INST_Projekt-bez-wstydu-2-pcmmguqt2106wkori30mf76tvgyp523y0rhmq2o2wo.png
3-Zambrow-1-LO-scaled-pe4dvdpiq46h4ujt7a4m92pxwk38ep5g1nhwdbjxdk.jpg
Logo-podstawowe-Kolor-2-pe4a3x6tc37x11wqdwsy3uo7cx5ds5pvx1aaq5n0q4.png
NOWE-FIO_logoPL_RGB-01-pe4a5yi80s4n0u4v1weqaqabl8ouldhdlxpnjlkl8o.png

Materiały do pobrania

Nasi partnerzy

bstok.png
podlasi24.gif
pik_logo-768x247.png
bottom of page