top of page

„Zaimprowizuj” 

Skąd ten pomysł?

Od dłuższego czasu intensywnie działamy na rzecz pomocy osobom wykluczonym, stygmatyzowanym oraz dyskryminowanym na różnych płaszczyznach życia społecznego. W trakcie prowadzonych działań szczególnie mocno uderzył nas temat braku akceptacji własnego ciała. Martwi nas to, że spotykamy na swojej drodze coraz więcej osób, które na widok swojego odbicia w lustrze odczuwają takie emocje jak wstyd, strach, przerażenie czy załamanie. Nie jest to dla nas komfortowa sytuacja szczególnie, że wiemy z jaką łatwością nagromadzenie złych emocji może spowodować rozwój depresji, nerwicy, stanów lękowych i wielu innych niebezpiecznych chorób związanych z naszym zdrowiem psychicznym. Dlatego tym bardziej czujemy się zobowiązani do podjęcia działań przeciwdziałających takiemu stanu rzeczy. Z analizy artykułów naukowych (m.in “Ruch, taniec, symbolika ciała jako formy transgresji konstruktywnej „ku sobie”, K. Tłuczek, i “Muzykoterapia i choreoterapia, czyli zastosowanie leczniczych właściwości muzyki i tańca jako metod oddziaływania terapeutycznego – wybrane aspekty” W. Tomala) dowiedzieliśmy się, że taniec często traktowany jest jako środek wyrazu – jako droga do połączenia, „pojednanie” zdrowego ciała ze zdrowym duchem. Stąd też pomysł stworzenia projektu, którego motywem przewodnim są zajęcia taneczne. Celem projektu jest zwiększenie pewności siebie oraz uświadomienie uczestników w kwestii ważności utrzymania równowagi psychicznej przy wykorzystaniu improwizacji tanecznej, która bazuje na naturalnym rytmie i ruchu nieograniczonym żadnymi dodatkowymi zasadami, czy regułami choreograficznymi. Wierzymy, że podjęta przez nas inicjatywa przyczyni się do zmiany perspektywy myślenia uczestników projektu względem siebie i innych oraz zachęci niektóre osoby do realizacji własnych pomysłów związanych z działalnością aktywizująca, edukacją, czy też pomocową.

KIm są nasi uczestnicy?

Projekt skierowany jest do dorosłych osób, które mają problem z akceptacją własnego ciała. Uczestnicy to osoby zniechęcone do klasycznych form terapii opierających się na wywiadach lekarskich. To osoby, które z reguły same potrafią uporać się z problemem, ale niekiedy czują się bezradne i nie wiedzą co zrobić z nieustannym poczuciem braku całkowitej akceptacji swojego ciała. To jednostki z natury są aktywne, którym jednak brak wiary w siebie uniemożliwia im realizację celów i marzeń. Uczestnicy są osobami potrzebującymi realnej zmiany bez względu na wiek, płeć, wygląd i pochodzenie. Są to osoby, które zdecydowały się zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Dzięki temu, że uczestnikami będą osoby wyłącznie z problemami akceptacji łatwiej będzie stworzyć atmosferę zaufania, pozbawioną wstydu i strachu podczas zajęć.

Co tam będzie się działo?

Zajęcia, które planujemy przeprowadzić będą w całości oparte na improwizacji tanecznej. Wybór tej techniki nie jest przypadkowy. Improwizacja taneczna pozwala w pełni wyrazić siebie, powstaje na podstawie naturalnego ruchu i wewnętrznego rytmu, nieograniczonego wyuczonymi krokami czy skomplikowanymi choreografiami. Z założenia ma to być taniec wyobraźni, wypływający z własnych potrzeb i zgodny z własną, indywidualną naturą. Jesteśmy przekonani, że improwizacja taneczna pozytywnie wpłynie na uczestników projektu. Technika ta zapewni im przestrzeń pozwalającą na pełną koncentrację na swoim ciele, jego potrzebach i jednocześnie uwolni ich od wszelkich elementów stygmatyzujących. Wszystkie działania będą przebiegały w towarzystwie specjalnie przygotowanej ścieżki dźwiękowej ponieważ wiemy, że odpowiednio dobrana muzyka silnie wpływa na aktywację określonych obszarów emocjonalnych. Zajęcia, które zostaną przeprowadzone dostarczą uczestnikom skutecznych narzędzi pracy nad własnymi barierami, blokadami i przyzwyczajeniami zarówno tymi fizycznymi, jak i psychicznymi

Co osiągnęliśmy?

 

Kto finansował projekt?

Projekt został sfinansowany przez Europejski Korpus Solidarności.

Zimprowizuj! logo.png
PL-V-Finansowane-przez-Unie-Europejska_POS.png
bottom of page