top of page

No Shame

Skąd pomysł?

Pomysł na projekt zrodził się z obserwacji zjawiska jakim jest problem asymilacji z otoczeniem młodych ludzi cierpiących na choroby skóry. Młodzież bardzo często jest dyskryminowana ze względu na swój wygląd w środowiskach szkolnych i rówieśniczych.

Łuszczyca oraz inne choroby skórne nie są tylko problemem zdrowotnym, ale mają silne podłoże społeczno-ekonomiczne. Widoczne zmiany na skórze są główną przyczyną obniżenia jakości życia. Choroba przekłada się na relacje międzyludzkie, aktywność fizyczną, aktywność społeczno-zawodową oraz kontakty z rodziną. Wycofanie społeczne oraz trudność w nawiązywaniu bliskich relacji prowadzi do unikania kontaktu z rówieśnikami i samoistne wykluczenie z grup społecznych. 

Strach, lęk przed odrzuceniem prowadzi do zaburzeń psychicznych, a w konsekwencji do depresji. 

Młodzi ludzie są szczególnie podatni na stres związany z wykluczeniem co przyczynia się do obniżenia jakości ich życia co bezpośrednio przekłada się na ich przyszłość.

Ideą naszego projektu była walka z dyskryminacją i uprzedzeniami dotyczącymi chorób skóry.

Pragnęliśmy stworzyć warsztaty dla młodzieży z różnych krajów by na międzynarodową skalę tworzyć dialog dotyczący chorób skóry, ich akceptacji i wsparcia dla osób cierpiących z ich powodu. Wierzymy, że szerzenie tego typu wiedzy wśród młodych ludzi przyczyni się do zmniejszenia problemu jakim jest dyskryminacja ze względu na wygląd.

Kim są nasi uczestnicy?

Uczestnikami naszego projektu byli młodzi ludzie pragnący wnieść dobrą zmianę w życie swoje oraz innych osób. W projekcie wzięła udział młodzież z sześciu krajów, która chciała  dowiedzieć się czegoś więcej na temat chorób skóry i aspektów emocjonalnych z nimi związanych. Osoby te, podobnie jak my, zauważyły problem jakim w dzisiejszych czasach jest dyskryminacja ze względu na wygląd. Chęć przyczynienia się do świadomości dotyczącej chorób skóry oraz poprawienia jakości życia osób chorych było tym co motywowało uczestników do wzięcia udziału w projekcie. Młodzi ludzie, którzy zgłosili się do projektu “No Shame” zdają sobie sprawę z tego jak trudno jest funkcjonować w społeczeństwie, nawiązywać relacje i realizować swoje pasje kiedy jest się dyskryminowanym i narażonym na poczucie niskiej wartości.

Co tam się działo?

W ramach projektu przeprowadzone zostały:

 

  • warsztaty z zakresu chorób skóry i aspektów emocjonalnych z nimi związanych

  • warsztaty z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i szerzenia tolerancji

  • warsztaty z tworzenia kampanii społecznościowych 

  • gra miejska 

 

Ponadto w trakcie trwania projektu uczestnicy:

  • rozwijali swoje umiejętności pracy w grupie

  • mieli okazję do poprawienia swojej komunikacji w języku angielskim

  • rozwijali umiejętności prezentowania swojego stanowiska przed większą grupą osób

  • poprawiali swoje kompetencje cyfrowe

  • podnosili swoją świadomość kulturową

Co osiągnęliśmy?

Tym co udało nam się osiągnąć w ramach projektu jest przekazana uczestnikom wiedza o chorobach skóry a także podniesienie świadomości  problemów psychologicznych, które są z nimi związane oraz problemu wynikającego z braku powszechnego dostępu do profilaktyki i leczenia chorób skórnych.

Dzięki przeprowadzeniu warsztatów udało nam się wypracować z uczestnikami metody radzenia sobie z dyskryminacją na tle wyglądu. Udział w projekcie przyczynił się do poprawienia kompetencji społecznych uczestników dzięki któremu są w stanie tworzyć własne inicjatywy społeczne mające na celu poprawę sytuacji osób wykluczonych. Liczne dyskusje, które uczestnicy przeprowadzili podczas projektu przyczyniły się do uzyskania świadomości dotyczącej problemów związanych z dyskryminacją w krajach z których pochodzą kursanci. Dyskryminacja i wykluczenie osób ze względu na wygląd, poglądy czy płeć wzbudziły w uczestnikach chęć przeciwdziałania niesprawiedliwemu traktowaniu.

Jesteśmy przekonani, że wiedza i doświadczenie jakimi uczestnicy wymienili się podczas projektu będzie wykorzystana w celu poprawy jakości życia osób wykluczonych. Rezultatami naszego projektu są także materiały w postaci filmów, które stworzyli nasi uczestnicy. Gorąco zachęcamy do ich obejrzenia.

.

Kto finansował projekt?

Projekt finansowany przez Erasmus+.

Instagram_Erasmus-768x768 (1).png
graf-768x576.jpg
zdjecie-do-strony-pdtt7msd8cb6ql4gd5gagpz3hdlpbeq0gyfjezl3ps.jpg
PL-V-Finansowane-przez-Unie-Europejska_POS.png

Nasi partnerzy

bottom of page